Nội dung phim

'Bad Batch' gồm các bản sao ưu tú và thử nghiệm tìm đường đi qua một thiên hà luôn thay đổi ngay sau hậu quả của Cuộc chiến bản sao.

Copyright 2024 Inc. All Rights Reserved.